EOS 1200D

מיין מוצרים ע"פ:
תצוגה:
 • EOS 1200D BODY אחריות שנה !
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,300

  מבצע: 1,100

 • EOS 1200D BODY אחריות קרט!
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,100

  מבצע: 1,299

 • EOS 1200D +18-55 אחריות שנה !
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,300

  מבצע: 1,489

 • EOS 1200D + 18-55 אחריות קרט!
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,400

  מבצע: 1,529

 • EOS 1200D +18-55+75-300
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,400

  מבצע: 2,199

 • EOS 1200D + TAMRON 18-200 קרט!
  לצילומים מושלמים, מהירים ופשוטים אין טובה יותר מה- EOS 1200D החדשה. המצלמה המומלצת לתלמידים וחובבי צילום ! המצלמה המומלצת ע"י מורים לצילום.
  רגיל:2,800

  מבצע: 2,199